Concurs pentru ocuparea a cinci funcții contractuale de execuție vacante

Clubul Sportiv ”CRIȘUL” ORADEA organizează concurs pentru ocuparea a cinci funcții contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată: consilier financiar, expert sportiv, antrenor natatie, antrenor baschet, instructor baschet

Comunicare – rezultat final concurs ocupare a functie de sef Serviciu Financiar

Rezultatul final la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante - Sef Servicu gr.II la Servicul Financiar - contabilitate-resurse umane DESCARCA document

Comunicare privind Rezultatul probei scrise Sef serviciu Financiar

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante - Sef Servicu gr.II la Servicul Financiar - contabilitate-resurse umane Rezultat proba scrisa

Clubul Sportiv Crişul Oradea este club departamental în subordinea directă a Ministerului Tineretului și Sportului.

C.S. Crişul se organizează şi funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului şi după Regulamentul de Ordine Interioară, aprobat de directorul C.S. Crişul. Bugetul anual al C.S. Crişul este compus din alocaţii de la bugetul de stat, acordat de M.T.S, venituri proprii şi alte surse, în condiţiile legii.

Obiectivul principal de activitate al C.S. Crişul îl reprezintă activitatea de
performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţiile interne şi internaţionale, promovarea cu prioritate a disciplinelor, ramurilor şi probelor sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice.

C.S. Crişul are în structură 18 (optsprezece) secţii pe ramură de sport, prin care se realizează selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii : ATLETISM, BOX, BASCHET, FOTBAL – TENIS, HANDBAL, HALTERE, ÎNOT, JUDO, KARATE MODERN, MODELISM, POLO PE APĂ, RADIOAMATORISM, SCRIMĂ ŞI ŞAH, RUGBY, VOLEI , LUPTE și SAMBO în care activeaza un număr de 13 antrenori din care: 10 cu normă 1/1, 4 cu 1/2 şi 2 voluntari.

La nivelul secțiilor de performanță ale C.S. Crișul , în colaborare cu unități sportive școlare, în special cu LPS Bihorul, D.J.S.T Bihor au fost organizate numeroase acțiuni de selecție care au vizat, în principal, secțiile de înot, polo, box, scrimă, haltere, karate, baschet și atletism.

Acțiunile de selecție s-au desfășurat la Stadionul Tineretului, Sala Sporturilor «Antonio Alexe» și Bazinul Olimpic și au avut ca rezultat selecția unui număr de 30 sportivi pentru secțiile de performanță ale C.S. Crișul.

În cadrul secţiilor de performanţă, a sportivilor şi antrenorilor, au fost întreprinse o serie de măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, prevenirea şi combaterea violenţei a dopajului, dintre care menţionăm:

  • afişaj pentru prevenirea violenţei, la bazele sportive proprii,
  • prelucrarea materialelor – broşurilor antidoping, cu sportivii şi antrenorii clubului.
  • conştientizarea antrenorilor, în cadrul şedinţelor de lucru, de importanţa dezideratelor de mai sus.

 

Perfecționarea profesională a antrenorilor s-a efectuat prin 2 modalități:

  1. prin cursuri de perfecționare organizate de federațiile corespondente.
  2. în cadrul ședințelor de lucru cu antrenorii au fost dezbătute probleme de legislație specifică activității sportive și alte subiecte de actualitate din domeniul activității sportive de performanță.

Extinderea sferei relaţionale a C.S. Crişul a stat permanent în atenţia conducerii clubului şi putem afirma că ne mişcăm în direcţia cea bună.

Colaborarea cu Liceul Sportiv Bihorul a continuat şi în anul 2017, fiind caracterizată printr-o relaţie de ajutor reciproc, mai ales la nivelul secţiilor de atletism , judo și înot.

Colaborarea cu D.J.S.T. Bihor, este o relaţie de lucru bună, scopul comun fiind stimularea secţiilor de performanţă.

Relaţia cu C.S.M. Oradea cel mai tânăr club al municipiului este o relaţie a cărei caracteristică principală este sprijinul reciproc, fair-play-ul şi transparenţa, rodul acestei foarte bune colaborări fiind rezultatele bune la polo pe apă, atletism, judo, scrima, înot.