Transparență

Acces la informații de interes public

Acte normative în baza cărora funcționează clubul:

 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare
 • Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului
 • H.G. nr. 343/2011 privind aprobarea statutului antrenorilor
 • H.G. nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

DATE DE CONTACT

Denumirea instituției: Clubul Sportiv ”Crișul” Oradea
Subordonat: Ministerului Sportului

Adresa: Oradea, str. Simion Bărnuțiu nr. 15, jud. Bihor
Telefon/Fax: 0359-800562
E-mail: cscrisul1958@yahoo.com
Web: www.cscrisul.ro
Dată actualizare pagină web: în curs
Facebook: @CSCrisulOradea

Responsabil GDPR – Tulkos Romeo
E-mail: cscrisul1958@yahoo.com

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

 1. SOLICITĂRI
 2. BUGET
 3. BILANȚ
 4. ACHIZIȚII PUBLICE; PLAN DE ACHIZIȚII ȘI RAPORT DE ACHIZIȚII
 5. DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERES
 6. SITUAȚIA DREPTURILOR SALARILE ȘI TIPURILE DE BENEFICII

Carieră