Despre Club

Clubul Sportiv Crişul Oradea este club departamental în subordinea Agenției Naționale pentru Sport.

 C.S. Crişul se organizează şi funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului şi după Regulamentul de Ordine Interioară, aprobat de directorul C.S. Crişul. Bugetul anual al C.S. 

Crişul este compus din alocaţii de la bugetul de stat, acordat de Agenția Națională pentru Sport, venituri proprii şi alte surse, în condiţiile legii. Obiectivul principal de activitate al C.S. Crişul îl reprezintă activitatea de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţiile interne şi internaţionale, promovarea cu prioritate a disciplinelor, ramurilor şi probelor sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice. 

 

C.S. Crişul are în structură 25 secţii pe ramură de sport, prin care se realizează selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii:

 • ATLETISM
 • BOX
 • BASCHET
 • HANDBAL
 • HALTERE
 • NATAȚIE ŞI PENTATLON MODERN
 • JUDO
 • KARATE
 • KEMPO
 • POLO PE APĂ
 • SCRIMĂ
 • ŞAH
 • RUGBY
 • LUPTE
 • SAMBO
 • POWERLIFTING
 • TAEKWONDO WT
 • TENIS DE MASĂ
 • CICLISM
 • FOTBAL
 •  SPORTURI PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE
 • TENIS
 • TRIATLON
 • TIR CU ARCUL
 • TEQBALL

Conducerea este asiguratã de către director, Pető Dalma Csilla, numită în funcție prin Ordinul  Ministrului Sportului.

Sari la conținut