DECIZIA

nr.17/25.10.2021

 

Directorul C.S.Crișul Oradea numit în baza Ordinului MTS nr. 584/12.08.2021,

Având în vedere:

  • G. NR.11/2013 privin Organizarea și Funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea 53/2003  – Codul  Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare
  • MTS nr.576/02.09.2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare și Funcționare a Cluburilor sportive
  • G. pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial nr. 1013 din 22 octombrie 2021 partea I,

 

DECIDE:

 

Art.1 Modificarea programului de lucru în relații cu publicul conform programului zilnic între orele 09-13.00

Art. 2  Prezenta decizie se publică pe site-ul clubului, și la avizier.

 

 

DIRECTOR,

PETŐ Dalma Csilla